Startseite Polen Policja językowa Rady Europejskiej chce zakazać zwrotu “panie i panowie”

Policja językowa Rady Europejskiej chce zakazać zwrotu “panie i panowie”

0
Policja językowa Rady Europejskiej chce zakazać zwrotu “panie i panowie”

Zdjęcie: Sophieja23 / pixabay.com

Coraz więcej znaków zapytania nad genderowym szaleństwem. Rada Europejska chce również usunąć “dyskryminujące lub seksistowskie” wyrażenia z języka angielskiego. “Panie i panowie” jest jednym z nich.

Policja językowa Rady Europejskiej chce zakazać zwrotu “panie i panowie”

Rada Europejska wydała wytyczne dotyczące używania języka jako siły napędowej integracji. Jest to dostępne bez cenzury i pozostawia ludzi bez słowa, ponieważ nie zatrzymuje się nawet na języku angielskim.

Zgodnie z zaleceniami Rady Europejskiej, na przykład forma zwracania się “panie i panowie” powinna całkowicie zniknąć ze słownictwa. Zamiast tego proponuje się używanie zwrotu “koledzy, przyjaciele, uczestnicy”.

Terminologia uwzględniająca płeć

Chociaż uznaje się, że język angielski ma mniej cech specyficznych dla płci niż tak zwane gramatyczne języki płci, takie jak francuski, zaleca się usunięcie dyskryminujących lub seksistowskich wyrażeń, a te, które wzmacniają stereotypy płciowe, należy zastąpić bardziej neutralnymi zwrotami. Na przykład zamiast “siły roboczej” należy używać terminów “siła robocza / personel”.

Zalecenie wyraźnie wzywa państwa członkowskie do “przeprowadzenia systematycznego przeglądu wszystkich przepisów ustawowych, wykonawczych, wytycznych itp. pod kątem seksistowskiego języka i stosowania założeń i stereotypów związanych z płcią w celu zastąpienia ich terminologią wrażliwą na płeć”.

Tutaj można znaleźć oryginalny tekst wytycznych Rady Europejskiej dotyczących używania języka angielskiego:

Guidelines-Inclusive-Language-2

Artykuł ukazał się po raz pierwszy na stronie unzensiert.at

***

Autor zajmuje się islamem od prawie 30 lat. Ta książka, wydana wreszcie po raz pierwszy w Polsce, pokazuje islam w całej jego nieupiękrzonej rzeczywistości jako egzystencjalne zagrożenie dla wolności i demokracji na świecie. Jeden z czytelników napisał: „Jan Sobiesky – Austriak polskiego pochodzenia, pokazuje nam w swojej nowej książce, jakie niebezpieczeństwo na nas czyha: ´niebezpieczeństwo bycia podbitym przez wyznawców faszystowskiej ideologii o podłożu religijnym, która gardzi ludzką godnością – ISLAM – (a nie ´islamizm´)!´.”

Do zamówienia bezpośrednio w wydawnictwie: capitalbook.com.pl/pl/p/Upadek-Europy-Marian-Pilarski/5494

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here